همه دسته بندی ها

تلفن: 00852-97929616

پست الکترونیک: [ایمیل محافظت شده]

مشاغل و شغل

شغل در ZHONGLONG: با هم یک آینده رنگارنگ ایجاد کنید.

ZhongLong ، از سال 2005 در صنعت رنگدانه های معدنی فعالیت می کند.

تا یکی از بهترین تیم ها باشم. خوش آمدید به ما بپیوندید